Friday, 18 May 2018

Orchids


Pozdravljeni!
Odkar so orhideje pokukale na plan jim posvečamo ničkolikanj pozornosti, tako na Krasu kot tudi na barju in nad njim. Sredi aprila so na Dobravici nad Igom zaradi toplega solnca skupaj z osjelikimi mačjimi ušesi (Ophrys sphegodes) zacevetele tudi prve kukavice-navadne kukavice (Anacamptis morio) in blede kukavice (Orchis pallens); vse skupaj so bodle v oči kot nore. Malo manj so bodli v oči prvi jajčastolistni muhovniki (Listera ovata), mali špargeljčki na jajcih. Tudi prvo muholiko mačje uho (Ophrys insectifera) je razvilo tri muholike cvetke za vse nadaljnje natege. 
Zdaj, sredi maja, pa je od naštetih aprilskih kukavičevk moč najti le še suhe ostanke in dodobra obdelane cvetke mačjih ušes. Zato pa se travniki ponašajo z drugimi barvami, naprimer s sekajočo rožnato barvo piramidastega pilovca (Anacamptis pyramidalis), z bolj obledelo rožnato barvo navadnega kukovičnika (Gymnadenia conopsea) in s pikčastimi cvetki v rožnati barvi pikastocvetne kukavice (Neotinea ustulata)- bolj mala flanca. 
Na poti čez Barje sem se ustavil pri izviru, kjer se bohoti en lep travnik in prav na tem, ki se bohoti in je lep, sta rasli dve močvirski kukavici (Orchis palustris) v prvem cvetu. Krasni. Poleg je stala še majska prstasta kukavica (Dactylorhiza majalis), v zadnjem cvetu. Torej, sami sta zdaj močvirski kukavici in majska prstasta kukavica v zadnjem cvetu. 

osjeliko mačje uho, Ophrys sphegodes


ose, pridite


muhe, hitite
 navadna, a huda


Orchis pallensJonzljevo mačje uho
Močvirska kuku, dve sta še tam
V prvem cvetu
Travnik z munci in močvirskimizeleno barje 


Pilovci nad barjem


Piramide na Dobravici


Pikastocvetni važičkicukr
Thursday, 12 April 2018

9. April

Ker sem bil v ponedeljek zaradi poznega povratka iz razvitega severa Srednje Evrope opravičen pouka me je kolo od devetih pa vse tja do dveh nosilo po južni ljubljanski kotlini.
Pričenši z Parti sem se pomaknil nekoliko na jug, nato pa vztrajno taval na zahod, kjer sem ob dosegu zahodnega roba Bevk svoje prevozno sredstvo zasukal in se preko Malega placa, Podplešivice in Notranjih Goric odpeljal nazaj do Tobačne.


Approx. 55 km route - not bad for one day!

Pomlad se počasi preveša v drugo polovico, kar nakazuje prihod vedno novih vrst npr. rjavih penic Sylvia communis, repaljščic Saxicola rubetra, slavcev Luscinia megarhynchos ipd. Gnezditev je sicer že v polnem razmahu, večina vrst že zlaga skupaj gnezda, preostale pa pojejo kot za stavo. 
Kljub vsemu, pa do izraza pride selitev. Na Partih sta bili spet dve rjavi čaplji Ardea purpurea, v Mateni ter v Jezeru pa dva črna škarnika Milvus migrans. Matija, ki je bil na terenu nekoliko kasneje v tednu, je na njivi sredi gozda v Rakovi jelši zalotil osamljenega žerjava Grus grus
V gozdu na Malem placu je scena za Barje nekoliko neobičajna: relativno sklenjen smrekov sestoj zasedajo sinice, sicer značilne za višje lege npr. meniščki Periparus ater, čopaste sinic Lopophanes cristatus. V močvari (ki je eden redkih ostankov šotnega mahu na Barju) sicer prebiva cel kup finih reči, med njimi tudi močvirska sklednica. 


Those legs though...


Probably the same two as last time


Prominent Skylark Alauda arvensis


Black Kite Milvus migrans over Matena - looking for breeding grounds??


Swallows collecting mud for the nests...


Slightly retarded Phaesant Phasanicus colchicus


Male Whinchat Saxicola rubetra - later than usual


Mali plac mali plac


The wetlands inside the forest patch - home to endangered species such as European Pond TurtleSv. AnaPhotobombed!


The Crane Grus grus calling intensively


Hmmm, a bit late.


A risky technique of crossing Ljubljanica - Matija is dragging his bike over the complicated system of metal pipes. This takes balls!

Wish you all a successful Friday 13th!
MitjaSaturday, 7 April 2018

6. April

Ko se je bila žolta megla iz dna kotlin, dolin in kraških globeli, med drugim Ljubljanske ravnice, razcedila in prešla v pošteno plinasto stanje, je bujne aprilske travnike obsijalo gorko sonce in žar naših vedoželjnih oči. Visoke temperature so razgrele nestrpne gnezdilke, zato je zrak brenčal od popevanja prosnikov (Saxicola torquata), rumenih strnadov (Emberiza citrinella) drevesnih cip (Anthus trivialis) in poljskih škrjancev (Alauda arvensis). Travnike so prerasli močvirski tulipani (Fritiltaria meleagris), ki predstavljajo glavni žur. Med njimi se opotekajo pribe (Vanellus vanellus) in veliki škurhi (Numenius arquata), preletavajo pa jih lastovice (Hirundo rustica), duplarji (Columba oenas) in rjavi lunji (Circus aeruginosus).

Vse skupaj je sila spomladansko - kakopak je tudi selitev še vedno izrazita, o čemer pričajo pocestne smrdokavre (Upupa epops) in neokusna masa vrbjih kovačkov (Phylloscopus collybita), ki se po mejicah neslišno pomika proti severu. Omamno vreme privlači tudi pripadnike človeškega rodu, ki so se danes v prav posebej velikem številu valili po slepi blatni cesti nizgor - morda v neredno poseljeno barako v barjanskem grmovju, katere lastnica je bila zapažena med ekstatičnim čiščenjem enormne količine regrata - morda namenjenega prav njim?

Birderz: Matija, JulijanaAAAAAA *o*es gibt so viele


Small Tortoiseshell butterfly (MALI KOPRIVAR)


Red Admiral (ADMIRAL)


Painted Lady butterfly (OSATNIK) - migratory butterfly species on its way from N Africa to Arctis circle!


Yellowhammer sing sang sung


Škrjanček je bil izžvrgolel iz tople brazde - Skylark


oh


Lapwing, immensely annoyed


and slapping its wings


White stork arrived successfully


Bird DAB?


Škulj 1


2


in 3


Perfect curlew <3


Our kind of meadow*o*


Barn Swallow at rest


Look, more!


Beautiful Fritiltares <3


Tree Pipit singing


Kein photos b**, ich bin von lang geflogen


perf

LP, Matija